Kinderen worden vaker gepest dan we weten: 1 op de 3 vertelt er nooit over

Kinderen op de basisschool worden veel vaker gepest dan ouders en leerkrachten weten. Treiteren, plagen of uitsluiten: één op de drie kinderen vertelt er nooit over aan hun leraar of ouders.

Dat blijkt uit onderzoek van vijf universiteiten en het Trimbos Instituut. Dertig procent van alle kinderen wordt weleens gepest. Een kleinere groep, één op de 14 kinderen, zelfs meerdere keren per week. Van deze groep geeft dus een derde aan nooit aan iemand te hebben verteld dat ze worden gepest. Niet aan leerkrachten, niet aan ouders, niet aan klasgenoten.

Onder de indruk

Hoofdonderzoeker Bram Orobio de Castro is geschrokken van het hoge percentage kinderen dat het pesten verzwijgt. “We dachten dat het aantal kinderen dat gepest wordt in de praktijk wat groter zou zijn, maar dat het op deze schaal was, daar waren we van onder de indruk.”

Volgens de Utrechtse hoogleraar verzwijgen kinderen het pesten vaak omdat dit grote gevolgen kan hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld nóg meer gepest worden. “Ze zijn vaak bang dat volwassenen niet goed met die informatie omgaan. Dat ze het aan iedereen vertellen. Of dat je de reputatie van huilebalk krijgt, omdat je bij volwassenen geklaagd hebt.”

Ook denkt hij dat veel kinderen ten onrechte denken dat het hun eigen schuld is dat ze gepest worden. “En zich daar erg voor schamen. Dat ze het zelf maar moeten zien op te lossen. Dat het bij het leven hoort en dat ze het maar moeten zien te dragen. Kinderen kunnen daar natuurlijk hele nare ideeën over krijgen, die ook niemand kan corrigeren als ze het aan niemand vertellen.”

In vertrouwen

Oplossing voor pesten is dat docenten met de kinderen in gesprek moeten, alleen dán kom je erachter wat er echt speelt. “Als je het niet aan de kinderen die gepest worden in vertrouwen vraagt of ze gepest worden, dan kun je er dus heel ver naast zitten.”

 

Dino Sport en pesten

Dino Sport heeft zich in het begin al bezig gehouden met het ontwikkelen en vinden van lesprogramma over pesten. Wij willen kinderen verschillende handvatten meegeven om sterker in de maatschappij te staan. Zo kwamen wij het Tigers programma tegen in Engeland. Dit programma is gericht op de allerjongste, namelijk 2 tot 6 jarige. In dit programma komen verschillende thema’s aan bod waaronder het thema ‘omgaan met pesten’. De kinderen leren hier op jonge leeftijd wat pesten is, wat je er tegen kan doen en hoe je zelf geen pestkop moet zijn!

Ook voor de oudere doelgroep is het belangrijk om te weten wat je kan doen in deze vervelende situaties. Zo hebben wij samen met het NIVM het sportimpuls project ‘sport for you’ opgezet in de wijken Moerwijk, Bouwlust en Vrederust. Het programma Respons werd hier ingezet als middel om de kinderen weerbaarder te maken. Thema’s als pesten en omgaan met groepsdruk kwamen hier aan bod. Door middel van dit project konden wij onder schooltijd de Respons lessen aanbieden. Onze trainer werd ingezet voor een 10 wekelijkse training aan voornamelijk de bovenbouw.

Beide programma’s zijn nog steeds een succes en kunnen nog steeds worden ingezet op uw school of instelling. Neem contact met ons op en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.