wachten...

calibrispng.png

youtubepng.png

fightright.gif

facebookpng.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Reglement Dino Sport


'Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.'Artikel 1 Algemeen

1.1 Het lid en bij minder jarige de verantwoordelijke dient zich te houden aan het reglement van Dino Sport.
1.2 Het lid dient zich te houden aan de verplichtingen genoemd in artikel 2.
1.3 Bij zaken waar het reglement niet voorziet zal het Dino Sport bestuur een beslissing nemen.


Artikel 2 Financieel  

2.1 De jaarlijkse contributie bedraagt €240 per lid. Wanneer de contributie in één keer betaald wordt krijgt u €20 korting. U betaald dan €220 per jaar per lid. Wanneer u twee kinderen uit hetzelfde gezin heeft die bij ons lid zijn betaald u slechts €385 per jaar.
2.2 Jaar contributie in termijnen. Als u de jaarcontributie in termijnen wilt betalen krijgt u geen korting en betaald u €60 per termijn, er zijn 4 termijnen per jaar. 
2.3 Bij te laat betalen:  - Geldt voor een 1e herinnering geen toeslag.  - Geldt voor een 2e herinnering een toeslag van €10  - De kosten voor een eventueel incassobureau zijn voor rekening van het lid. 
2.4 Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 per lid en dient eenmalig worden betaald. 
2.5 De kosten voor het examen bedragen €10,00 per lid. Tijdens een periode van +/- 2 jaar worden er 6 examens afgenomen.
Artikel 3 Les

3.1 Het lid dient tijdig aanwezig te zijn voor de les. Gewenst is 10 minuten van te voren.
3.2 Mocht het lid verhinderd zijn om naar de les te komen dan dient het lid zich te allen tijde af te melden bij de instructeur.
3.3 Tijdens de les is het niet toegestaan te eten of te drinken.
3.4 Tijdens vakanties voor het basisonderwijs en feestdagen geeft Dino Sport geen les.
3.5 Om deel te nemen aan het examen dient het lid:
- het examengeld van €10 te hebben betaald.
- 80% van de lessen aanwezig te zijn geweest.Artikel 4 Kledingvoorschriften

4.1 Dino Sport bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding moet voldoen, andere sportkleding is niet toegestaan.
4.2 Het lid moet zelf voor de aanschaf van de kleding zorgen.
4.3 Voor het bestellen van het pak dient vooraf te worden betaald.
4.4 Er wordt getraind op blote voeten, mits dit op medische gronden niet mogelijk is.
4.5 Tijdens de les is het niet toegestaan sieraden te dragen.Artikel 5 Beeldmateriaal 

5.1 Het is verboden om beeldmateriaal tijdens de lessen te maken, indien er overleg is gepleegd met de instructeur wordt dit wel toegestaan.
5.2 Dino Sport gebruikt beeldmateriaal van de lessen voor de Dino Sport website en Facebook. Indien u niet wilt dat uw kind op de website en/of Facebook pagina komt kunt u dit aangeven bij de instructeur. 
Artikel 6 Opzeggen lidmaatschap

6.1 Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via de mail te worden gedaan.
6.2 Opzeggen kan per de eerste van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.
6.3 Verschuldigde contributie dient altijd voldaan te worden.
6.4 Mocht u vooruit hebben betaald en wordt het lidmaatschap opgezegd, dan krijgt u de contributie van de overige maanden retour.Artikel 7 Schorsen & royeren

7.1 Gezien het karakter van de sport behoudt Dino Sport zich het recht voor die leerling(en) te royeren die naar mening van Dino Sport wat geleerd is misbruikt of ergens anders dan in de sportlokalen toepast.
7.2 Indien na aanmaningen een contributieachterstand niet wordt betaald, volgt automatisch uitschrijving als lid. Achterstallige contributie wordt door de vereniging geïnd. Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet wordt een incassobureau ingeschakeld. De gemaakte kosten zullen dan verhaald worden op het uitgeschreven lid.Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Het beoefenen van de taekwondosport geschiedt altijd op eigen risico.
8.2 Dino Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden tijdens alle verenigingsactiviteiten.
8.3 Dino Sport of de instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of de gevolgen daarvan, opgelopen bij deelname aan een verenigingsactiviteit.
8.4 Schade die door leden wordt veroorzaakt aan goederen die eigendom zijn van Dino Sport, of waar Dino Sport aansprakelijk voor wordt gesteld, wordt hersteld op kosten van de persoon of personen, die de schade heeft of hebben veroorzaakt.Artikel 9 Gedragsregels voor het lid

9.1 Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
9.2 Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
9.3 Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
9.4 We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
9.5 Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
9.6 Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
9.7 Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
9.8 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
9.9 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

9.10 Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vecht-technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
9.11 Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
9.12 De sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.Artikel 10 Gedragsregels voor de trainer

De trainer:
10.1 Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
10.2 Brengt leden passie bij voor de sport.
10.3 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
10.4 Zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
10.5 Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
10.6 Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
10.7 Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
10.8 Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
10.9 Heeft aandacht voor fair play.
10.10 Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden.
10.11 Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon.
10.12 Ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan.
10.13 Zorgt er voor de huis- en gedragsregels voor de leden na geleefd worden.Artikel 11 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

De ouder:
11.1 Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
11.2 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
11.3 Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
11.4 Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
11.5 Spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.