wachten...

calibrispng.png

youtubepng.png

fightright.gif

facebookpng.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tigers in Den Haag

In 2016 heeft Dino Sport samen met het NIVM een aanvraag ingediend voor de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Met de goedkeuring van de aanvraag is het project 'Tigers in Den Haag' in november 2016 van start gegaan met een looptijd van 2 jaar, tot november 2018.

Tigers in Den Haag heeft als doel zoveel mogelijk kinderen een sportieve en gezonder leefstijl aan te bieden in stadsdeel Laak. Dit met ons unieke sportaanbod Dino Tigers mini en in samenwerking met belangrijke (zorg) partners. De zorgpartners hebben een ouderprogramma ontwikkeld welke bijdraagt aan de gezonde leefstijl.

Tigers in Den Haag is ontwikkeld vanuit Tigers op recept, wat een erkende interventie is op de menukaart van de Sportimpuls. Tigers op recept heeft als doel om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners, de ondersteuning en begeleiding van ouders en het verhogen van het pedagogische klimaat in de club.

Pijlers binnen Tigers op recept zijn:

  • Sportief bewegen stimuleren via aansprekende lessen. Enthousiasme voor sporten bij kinderen en ouders aanwakkeren om uiteindelijk een continue en langdurige sportparticipatie mogelijk te maken.
  • Life skills via sportlessen. Niet alleen weerbaarheid, omgaan met winst en verlies en samenwerken, maar ook voedingsadvies, bewustwording van het belang van bewegen bij ouders én kinderen en motorische ontwikkeling vergroten.
  • Preventief en curatief werken aan het verminderen van overgewicht. Via een netwerk dat bestaat uit consultatiebureau, diëtisten, huisartsen en fysiotherapeuten.

Grote dank gaat uit naar interventie eigenaar het NIVM en natuurlijk Harry van Schaik, 'founder' van het Tiger programma in Nederland. http://www.tigers-lse.nl/